Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / V kadencja (lata 2006-2010) / Rok 2010 /  Sesja nr LV z dnia 26 października 2010
Tytuł dokumentu: UCHWAŁA NR LV / 320 / 2010 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 października 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej
Data publikacji: 08.11.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 26.10.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała Rady Miasta Lubań

 

UCHWAŁA NR LV / 320 / 2010

RADY MIASTA LUBAŃ

z dnia 26 października 2010 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 68 ust. 2c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.), Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny nabycia lokalu mieszkalnego Nr 8 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Brackiej 11. Przedmiotowy lokal został zbyty aktem notarialnym Repertorium A Nr 7365/2008 z dnia 25 lipca 2008 roku na rzecz najemców Państwa Wiesławy i Henryka Pakulskich.

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

 

                                                     Przewodnicząca Rady Miasta

                                                            Małgorzata Grzesiak


Załączniki

uchwała nr LV-320-2010
  uchwała nr LV-320-2010 w spr.odstapienie od bonifikaty
Pakulscy.docx
(12.21 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Leszek Mańkowski
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
08.11.2010 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia