Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / VI kadencja (lata 2010-2014) / 2010 rok /  Sesja nr I z dnia 02 grudnia 2010 r. ( nr 1 - 2 )
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr I /2 / 2010 Rady Miasta Lubań z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Lubań.
Data publikacji: 21.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 02.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała Rady Miasta Lubań

 

Uchwała  Nr  I /2 / 2010

Rady Miasta Lubań

z dnia 02 grudnia 2010 roku

 

w sprawie  wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Lubań.

  Na podstawie art. 190 ust. 1  pkt  2  ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( tekst jednolity z 2003 r., Dz.U.Nr 159 , poz. 1547 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta  Lubań uchwala, co następuje:

 

§  1

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta Lubań z okręgu wyborczego nr 3 pana Tomasza Korcza na skutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

 

§  2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Grzesiak


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Temborowska
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

 Rejestr zmian dokumentu
21.12.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia