Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Listopad (113 - 128)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 117/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej
Data publikacji: 13.11.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 13.11.2008
Symbol dokumentu: GGNiR 0151- 54/08
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

 

Zarządzenie Nr 117/2008

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 13 listopada 2008 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, po.1591 z 2001 roku z póżń. zm.), art.35, art.37 ust.2 pkt.6. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz.2603 z póżń. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego Nr 34 poz.884 z póżń. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje :

 

 

§ 1

 

Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczoną na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wymienioną w wykazie, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia :

- ul. Armii Krajowej, Obręb III, AM 2, działka Nr 75/2 o powierzchni 164 m2.

 

§ 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2008 roku.

 

Z upoważnienia Burmistrza Miasta

Henryk Rogacki

Zastępca Burmistrza Miasta Lubań

 

 

 


Załączniki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2008
  dosprzedaż ul.A.Krajowej.doc
(33.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Agnieszka Granisz
Osoba wprowadzająca dokument Agnieszka Granisz

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia