Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / VI kadencja ( 2010 - 2014 ) / 2010 rok /  grudzień ( 1-17 )
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 9/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po odbyciu służby przygotowawczej.
Data publikacji: 29.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 27.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr  9/2010

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 27 grudnia 2010 roku

 

 

 

w sprawie: powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po odbyciu służby przygotowawczej.

 

 

      Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.) oraz § 6 ust.4 Zarządzenia  Nr 57  Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie  przeprowadzenia służby przygotowawczej i egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Lubań, 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po odbyciu służby przygotowawczej przez Panią Monikę chojnowską  młodszego referenta w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Lubań  w osobach:

 

  1. Arkadiusz Słowiński                  -           Przewodniczący Komisji
  2. Elżbieta Sindrewicz                   -           członek

   3..   Anna Krawiec                           -           członek

     

 

 

§ 2

 

Komisja Egzaminacyjna działa do czasu zakończenia procedury egzaminacyjnej.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Annie Krawiec - Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Arkadiusz Słowiński


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Irena Rogoza
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

 Rejestr zmian dokumentu
29.12.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia