Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / VI kadencja (lata 2010-2014) / 2010 rok /  Sesja nr III z dnia 28 grudnia 2010 r. ( nr 7 - 12 )
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr III /7 /2010 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego z okręgu wyborczego nr 3 w Lubaniu z listy wyborczej nr 18– KWW OKW LUBAŃ 2010– utworzonej dla wyboru Rady Miasta Lubań.
Data publikacji: 07.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 28.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała Rady Miasta Lubań

 

Uchwała Nr III /7 /2010

Rady Miasta Lubań

z dnia 28 grudnia 2010 roku

 

   w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego z okręgu wyborczego nr 3 w Lubaniu z listy wyborczej nr 18– KWW OKW LUBAŃ 2010– utworzonej dla wyboru Rady Miasta Lubań.

                Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r., Nr 176, poz.1190) Rada Miasta Lubań uchwala,  co następuje:

 

 § 1

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miasta Lubań pana Tomasza Korcza z okręgu wyborczego nr 3 z listy wyborczej nr 18 KWW OKW LUBAŃ 2010 postanawia się o wstąpieniu na jego miejsce pana Tomasza Śliwy,  kandydata z tej samej listy wyborczej, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Lubań.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Grzesiak


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Temborowska
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
07.01.2011 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia