Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / VI kadencja (lata 2010-2014) / 2010 rok /  Sesja nr III z dnia 28 grudnia 2010 r. ( nr 7 - 12 )
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr III /8 /2010 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Lubań.
Data publikacji: 07.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 28.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała Rady Miasta Lubań

 

Uchwała  Nr  III /8 /2010

Rady  Miasta  Lubań

z dnia 28 grudnia 2010 roku

 

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Lubań.

 

         Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142 , poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Lubań uchwala , co następuje:

 

§ 1

Ustala się następujące składy osobowe stałych komisji Rady Miasta Lubań.

 

1. Komisja Budżetowo – Gospodarcza: 

1.       Jan Hofbauer                    - Przewodniczący Komisji

2.       Krzysztof Jaworski            - Zastępca Przewodniczącego

3.       Mieczysław Iwanow

4.       Ryszard Janiak

5.       Teresa Kraska

6.       Jan Sajan

7.       Tomasz Śliwa

 

2. Komisja Infrastruktury Społecznej :

1.       Wiesław Wydra                 - Przewodniczący Komisji

2.       Ryszard Piekarski             - Zastępca Przewodniczącego

3.       Franciszek Bogdanowicz

4.       Liliana Czerwińska

5.       Małgorzata Grzesiak

6.       Józef Soczyński

7.       Stanisław Wisłocki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                           Przewodnicząca Rady Miasta

                                                                                   Małgorzata Grzesiak


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Temborowska
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
07.01.2011 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia