Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / VI kadencja (lata 2010-2014) / 2010 rok /  Sesja nr III z dnia 28 grudnia 2010 r. ( nr 7 - 12 )
Tytuł dokumentu: UCHWAŁA NR III / 9 /2010 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań.
Data publikacji: 07.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 28.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała Rady Miasta Lubań

 

Uchwała Nr III / 9 /2010

Rady Miasta Lubań

z dnia 28 grudnia 2010 roku

 

 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań.

  Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142,  poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Miasta Lubań w następującym składzie osobowym:

 

1. Marian Kwolik - Przewodniczący Komisji

2. Witold Chojnacki - Zastępca Przewodniczącego

3. Stanisław Kosakowski

4. Henryk Rogacki

5. Krzysztof Szuba

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 Przewodnicząca Rady Miasta

 Małgorzata Grzesiak


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Temborowska
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
07.01.2011 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia