Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / VI kadencja (lata 2010-2014) / 2011 rok /  Sesja nr IV z dnia 25 stycznia 2011 r. ( nr 13 - 25 )
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr IV/14/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego z okręgu wyborczego nr 4 w Lubaniu z listy wyborczej nr 4 – KW Platforma Obywatelska RP– utworzonej dla wyboru Rady Miasta Lubań.
Data publikacji: 31.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 25.01.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała Rady Miasta Lubań

 

Uchwała Nr IV/14/2011

Rady Miasta Lubań

z dnia 25 stycznia 2011 roku

  

            w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego z okręgu wyborczego nr 4 w Lubaniu z listy wyborczej nr 4 – KW Platforma Obywatelska RP – utworzonej dla wyboru Rady Miasta Lubań.

 

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r., Nr 176, poz.1190) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

 § 1

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miasta Lubań pana Konrada Rowińskiego z okręgu wyborczego nr 4 z listy wyborczej nr 4 KW Platforma Obywatelska RP postanawia się o wstąpieniu na jego miejsce pana Eugeniusza Witanowskiego,  kandydata z tej samej listy wyborczej, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Lubań.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Grzesiak

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

 Rejestr zmian dokumentu
02.02.2011 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia