Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / VI kadencja ( 2010 - 2014 ) / 2011 rok /  Luty ( 21-38 )
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 23/2011 Burmistrza Miasta Lubań z 1 lutego 2011 roku w sprawie oddania w użyczenie Zakładowi Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Data publikacji: 02.02.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 01.02.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Zarządzenie Nr 23/2011

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 1 lutego 2011 roku


w sprawie

oddania w użyczenie Zakładowi Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu przy ul. Lwóweckiej 8, nieruchomości położonych w Lubaniu przy ulicy Wrocławskiej i Różanej, stanowiących cmentarze komunalne Gminy Miejskiej Lubań


Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity – Dz. U. Nr 102 z 2010 roku, poz.651 z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza :


§ 1


1. Oddać w użyczenie Zakładowi Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu, mającego swoją siedzibę w Lubaniu przy ul. Lwóweckiej 8 następujące nieruchomości komunalne stanowiące cmentarze komunalne:


1) położone w Lubaniu przy ul. Wrocławskiej:

a) dz. nr 20 (obręb I A.M. 16) o pow. 9526 m2 KW nr JG1L/00018707/5

b) dz. nr 5 (obręb I A.M. 16) o pow. 88884 m2 KW nr JG1L/00018707/5

2) położoną w Lubaniu przy ul. Różanej dz. nr 24 (obręb IV A.M. 1) o pow. 12539 m2

KW nr JG1L/00018710/9


2. Obiekty budowlane zlokalizowane na nieruchomościach będące przedmiotem niniejszej

umowy zostały już oddane w posiadanie Biorącemu w używanie.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.02.2011 roku.

 

 

 

Burmistrz Miasta

 

Arkadiusz Słowiński


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Agnieszka Granisz
Osoba wprowadzająca dokument Agnieszka Granisz

 Rejestr zmian dokumentu
09.02.2011 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia