Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / VI kadencja (lata 2010-2014) / 2011 rok /  Sesja nr IV z dnia 25 stycznia 2011 r. ( nr 13 - 25 )
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2011 roku.
Data publikacji: 02.02.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 25.01.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała Rady Miasta Lubań

 

Uchwała Nr IV/17/2011

Rady Miasta Lubań

z dnia 25 stycznia 2011 roku

 

            w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2011 roku. Na podstawie art.  18 ust.  1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142,  poz.  1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się plan pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2011 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Lubań.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Grzesiak


Załączniki

Załącznik nr 1
  Załącznik do uchwały nr IV 17 2011.doc
(47.5 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
02.02.2011 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia