Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Listopad (113 - 128)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 121/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 listopada 2008 roku w spr.rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu ze Spółdzielnią Mieszkaniową
Data publikacji: 24.11.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 24.11.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

ZARZĄDZENIE NR 121/2008

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 19 listopada 2008 roku

 

w sprawie: rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu nie zabudowanego położonego w Lubaniu na Osiedlu Piastów ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Lubaniu

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm./; art.6 pkt 1, art. 33 ust.1 i 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm); Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz.884 z późn. zm)., Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Wyrażam zgodę na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu nie zabudowanego położonego w Lubaniu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lubań, będącego w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu, oznaczonego geodezyjnie jako działki:

 

-         działka Nr 1/14, Obręb II, AM 15 o powierzchni        5.622 m2

-         działka Nr 1/12, Obręb II, AM 15 o powierzchni        47 m2

-         działka Nr 1/10, Obręb II, AM 15 o powierzchni        539 m2

wpisane do księgi wieczystej Nr 21628.

 

W/w działki wykorzystywane są na cele publiczne, stanowią drogę - ulicę Władysława Łokietka.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem19 listopada 2008 roku.

 

Z up. Burmistrza Miasta

Henryk Rogacki

Zastępca Burmistrza Miasta Lubań

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Siwarska
Osoba wprowadzająca dokument Anna Siwarska

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia