Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / VI kadencja (lata 2010-2014) / 2011 rok /  Sesja nr VI z dnia 29 marca 2011 r. ( nr 31 - 40 )
Tytuł dokumentu: UCHWAŁA NR VI/37/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
Data publikacji: 07.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 29.03.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała Rady Miasta Lubań

 

UCHWAŁA NR VI/37/2011

RADY MIASTA LUBAŃ

z dnia 29 marca 2011roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.       Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Sulików dotyczącego wspólnej realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji do kompostowania odpadów pochodzenia biologicznego oraz wdrożeniu systemu wykorzystania tych odpadów.

2.      Wyrazić zgodę na przejęcie przez Gminę Miejską Lubań praw i obowiązków Gminy Sulików dotyczących realizacji zadań opisanych w ust. 1, z wyłączeniem finansowania inwestycji, które zostaną określone w porozumieniu międzygminnym.

3.       Gmina Sulików zobowiązuje się do sfinansowania opisanej w ust. 1 inwestycji do kwoty 800.000 zł na zasadach i w terminie określonym w porozumieniu międzygminnym.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Krawiec
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

 Rejestr zmian dokumentu
07.04.2011 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia