Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / VI kadencja (lata 2010-2014) / 2011 rok /  Sesja nr VI z dnia 29 marca 2011 r. ( nr 31 - 40 )
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubańskiego.
Data publikacji: 07.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 29.03.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała Rady Miasta Lubań

 

Uchwała Nr VI / 41/ 2011

Rady Miasta Lubań

z dnia 29 marca 2011 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubańskiego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu w wysokości 91.200 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej ulicy Zgorzeleckiej w Lubaniu.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
07.04.2011 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia