Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Listopad (113 - 128)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 126/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lubań udziału w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
Data publikacji: 28.11.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 28.11.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

ZARZĄDZENIE NR 126/2008

BURMISTRZA MIASTA  LUBAŃ

z dnia 27 listopada 2008 roku

 

w sprawie : nieodpłatnego nabycia w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lubań udziału w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku  z późn. zm./; art.13 ust.2, art.37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm); Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz.884 z późn. zm)., Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Lubań udziału wynoszącego 62,75% w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, położonym w Lubaniu przy ul. Górnej 8, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako:

-          działka Nr 48, Obręb V, AM  6 o powierzchni 1.193 m2

zapisanej w księdze wieczystej KW 18599.

 

Przedmiotem nabycia jest nieruchomość wykorzystywana na cele mieszkalne.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2008 roku.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta

Henryk Rogacki

Zastępca Burmistrza Miasta Lubań

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Siwarska
Osoba wprowadzająca dokument Anna Siwarska

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia