Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Listopad (113 - 128)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 125/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21.11.2008 r. sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci strukturalnej (lokalnej, elektrycznej), sieci bezprzewodowej, sieci hot-spot” w ramach projektu informatycznego finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Data publikacji: 28.11.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 21.11.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

 

Zarządzenie Nr 125/2008

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 21.11.2008 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci strukturalnej (lokalnej, elektrycznej), sieci bezprzewodowej, sieci hot-spot” w ramach projektu informatycznego finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. nr 223 z 2007 roku poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: wykonanie sieci strukturalnej (lokalnej, elektrycznej), sieci bezprzewodowej, sieci hot-spot’ w ramach projektu informatycznego finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w następującym składzie:

 

 

1. Anna Krawiec - Przewodnicząca

2. Ryszard Skowron – Sekretarz

3. Piotr Browarczyk - Członek

 

§ 2

 

Upoważniam Komisję do działania i podejmowania czynności w toku prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem określającym organizację i tryb pracy nadanym niniejszym Zarządzeniem, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 3

 

Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem

 

 

§ 4

 

Upoważniam Przewodniczącego Komisji do określenia obowiązków i rozdziału zadań pomiędzy jej członków.

 

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 124/2008
  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 124.doc
(74.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Urszula Marzec
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia