Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Przyjmowanie i załatwianie spraw /  Wydział Infrastruktury Społecznej
Tytuł dokumentu: IS-Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Data publikacji: 09.12.2011
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: wniosek

 
Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
 
Wymagane dokumenty;
Wniosek o wydanie licencji do pobrania. Wniosek może złożyć przedsiębiorca.
Do wniosku należy dołączyć:
a) oświadczenie o niekaralności, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 i oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o transporcie drogowym (oświadczenie do pobrania w Wydziale Infrastruktury Społecznej),
b) kserokopię prawa jazdy,
c) kserokopię orzeczenia lekarskiego i psychologicznego,
d) kserokopię dowodu rejestracyjnego z przeznaczeniem TAXI,
e) kserokopie legalizacji taksometru,
f) kserokopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem lub zaświadczenie o posiadanej 5-letniej praktyce w zakresie tego transportu,
g) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art.  6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
h) inne załączniki:
- dowód uiszczenie opłaty za wydanie licencji,
- zdjęcie do identyfikatora (format jak do legitymacji).

Miejsce załatwienia:
Wydział Infrastruktury Społecznej, ul. Mickiewicza 6, II piętro, pokój Nr 8, tel. 756464427

Opłaty:
- wniosek nie podlega opłacie skarbowej,
- za wydanie licencji wnosi się opłatę na konto Urzędu Miasta Lubań w BGŻ F/Lubań Nr 37203000451110000000824230 w wysokości uzależnionej od okresu ważności licencji, tj:
- 200 zł przy okresie ważności wynoszącym od 2 do 15 lat,
- 250 zł przy okresie ważności powyżej 15 do 30 lat,
- 300 zł przy okresie ważności powyżej 30 do 50 lat.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 6 września 2011 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013r., poz.  
  1414 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
  6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne
  związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i
  wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 916).  

Załączniki

Załącznik Nr 24-Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
taksówką.pdf
  Załącznik Nr 24-Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
taksówką.pdf
(177.74 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Elżbieta Sindrewicz
Osoba wprowadzająca dokument Elżbieta Sindrewicz

 Rejestr zmian dokumentu
25.06.2015 Edycja dokumentu (Elżbieta Sindrewicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia