Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Styczeń (1-12)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 10/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27.01.2009r w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 5/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15.01.2007r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków.
Data publikacji: 29.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 27.01.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 10/2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 27.01.2009r.

  

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 5/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15.01.2007r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz § 38 ust.1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 5/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15.01.2007r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków, zmienionym Zarządzeniem nr 31/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 01.04.2008r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 w ust. 5:

a)       w pkt 1 Załącznik Nr 20 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

b)       w pkt 3 Załącznik Nr 22 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

c)       w pkt 4 Załącznik Nr 23 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,

 

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie Nr 31/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 01.04.2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15.01.2007r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości za pośrednictwem witryn internetowych (www.luban.pl, http://bip.um-luban.dolnyslask.pl/).

 

 


Załączniki

Załącznik Nr 1 -Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego.doc
  Załącznik Nr 1 -Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego.doc
(42.5 KB)

Załącznik Nr 2 - Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności.doc
  Załącznik Nr 2 - Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności.doc
(42 KB)

Załącznik Nr 3-Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od
opłat.doc
  Załącznik Nr 3-Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od
opłat.doc
(38 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Paula Pleśnierowicz
Osoba wprowadzająca dokument Paula Pleśnierowicz

Rejestr zmian dokumentu
29.01.2009 Utworzenie dokumentu. (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia