Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Archiwum / przetargi dotyczące sprzedaży mienia komunalnego /  2012 rok
Tytuł dokumentu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w Lubaniu przy ulicy Dąbrowskiego ( działka nr 32/2,Obr.V, AM 5 o powierzchni 1045m2)
Data publikacji: 31.08.2012
Data na dokumencie/utworzenia: 31.08.2012
Symbol dokumentu: GGNiR 6840.2.3.2012
Typ dokumentu: Informacja o wyniku przetargu

 

                                                                                      Lubań , dnia 31 sierpnia 2012r.

 

 

 

GGNiR 6840.2.3.2012

 

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Dnia 23 sierpnia 2012 roku o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miasta Lubań został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na zbycie nieruchomości  niezabudowanej położonej w Lubaniu przy ulicy Dąbrowskiego, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, stanowiącej działkę ewidencyjną Nr 32/2, Obręb V, AM 5 o powierzchni 1045 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW JG1L/00018711/6.

 

Cena wywoławcza nieruchomości stanowiła kwotę  -  76.000,00-zł.

( słownie:  siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych )

 

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – dwie osoby

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 78.000,00 zł

( słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych)

Do wylicytowanej ceny, doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% w kwocie 17.940,00 zł ( słownie : siedemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

Nabywca nieruchomości – Państwo Sławomir i Ewa Stanowscy.

 

Podano do publicznej wiadomości , poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań na okres 7 dni i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Z upoważnienia Burmistrza Miasta Lubań

Leszek Mańkowski

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami

Nieruchomościami i Rolnictwa

Urzędu Miasta Lubań

 

 

   

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Agnieszka Granisz
Osoba wprowadzająca dokument Agnieszka Granisz

 Rejestr zmian dokumentu
02.01.2014 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia