Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Styczeń (1-12)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 11 /2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2009 roku W sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
Data publikacji: 06.02.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 28.01.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

 

Zarządzenie nr 11 /2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 28 stycznia 2009 roku

 

 

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

 

Działając na podstawie art. 19 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004r (tekst jednolity z 2007r.Dz.U.nr223,poz 1655 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§1

 

Powołuję komisje przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 11 538 196,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć zł 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych w 2009r., w następującym składzie :

 

1.     Henryk Rogacki - Przewodniczący Komisji

2.     Anna Krawiec - Sekretarz Komisji

3.     Bogumiła Tomaszewska - Członek Komisji

4.     Piotr Browarczyk - Członek Komisji

 

§ 2

 

Zadaniem Komisji Przetargowej będzie przygotowanie i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego mającego na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia publicznego polegającego na udzieleniu Gminie Miejskiej Lubań, długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 11 538 196,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć zł 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych w 2009r.

 

§ 3

Komisja Przetargowa będzie działać w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4

1.     Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.

2.     Komisja Przetargowa zakończy pracę z chwilą podpisania umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączniki

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Zarządzenia nr 11-2009 Burmistrza Miasta
Lubań z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej.pdf
  ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Zarządzenia nr 11-2009 Burmistrza Miasta
Lubań z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej.pdf
(51.11 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Bogumiła Tomaszewska
Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
06.02.2009 Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia