Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Styczeń (1-12)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 2/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 05 stycznia 2009 w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta Lubań na 2009 rok
Data publikacji: 19.02.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 05.01.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 2/2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 05 stycznia 2009

 

w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta Lubań na 2009 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z później. zmianami), art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XXX/155/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na 2009 rok zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam układ wykonawczy budżetu miasta Lubań na 2009 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b i 2, 2a, 2b, 2c do niniejszego zarządzenia

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi Miasta Lubań

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku


Załączniki

wydatki - zadania zlecone z podziałem na jednostki.xls
  wydatki - zadania zlecone z podziałem na jednostki.xls
(12 KB)

wydatki ogółem.xls
  wydatki ogółem.xls
(86 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Magdalena Markuszewska
Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.02.2009 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia