Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
   Gospodarka odpadami
Tytuł dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data publikacji: 21.01.2013
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMIZasady funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi zostały określone
w uchwałach Rady Miasta Lubań.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013 roku nowych zasad gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2016 r., poz. 250), każdy właściciel nieruchomości zamieszkanej i niezamieszkanej obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
(w przypadku nieruchomości niezamieszkanych).

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, obejmujące:

  • koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

  • koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

  • koszty obsługi administracyjnej systemu;

  • koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

  

Załączniki

uchwała nr XXIX-215-2012- termin płatności (3).pdf
  uchwała nr XXIX-215-2012- termin płatności (3).pdf
(65.21 KB)

Uchwała Nr XXIX-212-2012-Regulamin utrzymania czystości.pdf
  Uchwała Nr XXIX-212-2012-Regulamin utrzymania czystości.pdf
(186.58 KB)

Uchwała Nr XVIII-128-2016-częstotliwość odbioru.pdf
  Uchwała Nr XVIII-128-2016-częstotliwość odbioru.pdf
(192.69 KB)

Deklaracje-nieruchomości niezamieszkane.pdf
  Deklaracje-nieruchomości niezamieszkane.pdf
(1.03 MB)

Deklaracje-nieruchomości zamieszkane.pdf
  Deklaracje-nieruchomości zamieszkane.pdf
(1.03 MB)

uchwała XIII-94-2015 termin płatności.pdf
  uchwała XIII-94-2015 termin płatności.pdf
(66.7 KB)

uchwała XIII-92-2015 metoda ustalenia opłaty.pdf
  uchwała XIII-92-2015 metoda ustalenia opłaty.pdf
(69.34 KB)

Uchwała XLVII-343-2014 uiszczanie opłat.pdf
  Uchwała XLVII-343-2014 uiszczanie opłat.pdf
(102.14 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Izabela Janik
Osoba wprowadzająca dokument Izabela Janik

 Rejestr zmian dokumentu
28.04.2016 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia