Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Styczeń (1-12)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 1/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 05.01.2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Lubań w 2009r”.
Data publikacji: 23.02.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 05.01.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 1/2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 05.01.2009r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Lubań w 2009r”.

 

Działając na podstawie art.19 Ustawy z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych (TJ z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz.1655  z późniejszymi zmianami)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję do przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na zrealizowanie: „dostaw materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Lubań  w 2009r.” w następującym składzie:

 

1.      Piotr Browarczyk– Przewodniczący Komisji

2.      Urszula Marzec – Sekretarz Komisji

3.      Maria Chorosza – członek Komisji

 

§ 2

 

Upoważniam Komisję do działania i podejmowania czynności w toku prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem określającym organizację i tryb pracy nadanym niniejszym Zarządzeniem, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 3

 

Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem.

 

§ 4

 

Upoważniam Przewodniczącego Komisji do określenia obowiązków i rozdziału zadań pomiędzy jej członków.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 

 


Załączniki

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ
  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1.doc
(60 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Maria Choroszy
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

 Rejestr zmian dokumentu
23.02.2009 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia