Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Styczeń (1-12)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 9 /2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Sportu.
Data publikacji: 23.02.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 15.01.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 9 /2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 15 stycznia 2009 r.

 

 

w sprawie zmiany w składzie Rady Sportu.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-rządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 a ust. 1 i art. 18 c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 226, poz.1675 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 120/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 listopada 2007r.

w sprawie: powołania Rady Sportu w § 1 ust. 1 w pkt. g w miejsce „Mirosław Kazimierczak” wpisuje się „Arkadiusz Posmyk”.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicz-nej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubań oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Konrad Rowiński


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Elżbieta Sindrewicz
Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
23.02.2009 Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia