Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Archiwum / Obwieszczenia w sprawach gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska /  2013 rok
Tytuł dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie konsultacji społecznych względem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Stacja demontażu pojazdów mechanicznych, na działce nr 33/5 przy ul. Bocznej w Lubaniu.
Data publikacji: 15.03.2013
Data na dokumencie/utworzenia: 18.03.2013
Symbol dokumentu: OŚiGP.6220.12.2012
Typ dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Lubań, 18 marzec 2013 r.

 

Nr OŚGP.6220.12.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  MIASTA  LUBAŃ

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)


zawiadamiam

 

że w dniu 13 listopada 2012 r. (uzupełniony 1 marca 2013 r.) wpłynął wniosek Pana Tadeusz Stanisława Atanowskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Stacja demontażu pojazdów mechanicznych, na działce 33/5 przy ul. Bocznej 10 w Lubaniu”. Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w tym z raportem oddziaływania na środowisko, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 18 marca 2013 r. do 8 kwietnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Lubań – Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, przy ul. Mickiewicza 6 pok. nr 9 w godzinach urzędowania, bądź na e-mail: boi.um@luban.pl

 

Informuję również, że w terminie 9 kwietnia 2013 r. o godzinie 15.00 w budynku Urzędu Miasta Lubań – Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, przy ul. Mickiewicza 6 pok. nr 10 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, na którą zapraszam wszystkich zainteresowanych.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczenie na okres 21 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań tj. http://bip.um-luban.dolnyslask.pl oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń urzędu oraz w miejscu inwestycji.

 

 

   

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Czyż
Osoba wprowadzająca dokument Aleksandra Fink

 Rejestr zmian dokumentu
24.02.2015 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia