Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Luty (13-21)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 15/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych określonych w otwartym konkursie ofert
Data publikacji: 03.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 16.02.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 15/2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 16 lutego 2009 roku

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia  ofert na realizację zadań publicznych określonych w otwartym konkursie ofert.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 38 ust.1 pkt.2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 

  1. Konrad Rowiński - Przewodniczący
  2. Henryk Rogacki - członek
  3. Elżbieta Sindrewicz - członek
  4. Beata Soczyńska - sekretarz 

 

do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

 

§ 2

 

Komisja Konkursowa, powołana została na czas określony w celu wybrania najlepszej oferty na realizację zadań publicznych polegających na wspieraniu ich realizacji, w stosunku do których termin składania ofert upływa 16 lutego 2009 roku.

 

§ 3

 

Zadaniem Komisji jest dokonanie wyboru ofert na realizację następujących zadań publicznych:

 

1.     Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, rekreacji oraz organizacja współzawodnictwa wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, piłki ręcznej, pływania, wschodnich sztuk walki oraz kolarstwa  – 73.000 zł.

2.     Organizacja imprez krajoznawczych i turystycznych – 16.800 zł.

3.     Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – 45.000 zł.

4.     Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych – 5.500 zł.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2009 r.

 

Burmistrz Miasta Lubań

Konrad Rowiński


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Beata Soczyńska
Osoba wprowadzająca dokument Izabela Janik

 Rejestr zmian dokumentu
03.03.2009 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia