Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Archiwum / Obwieszczenia w sprawach gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska /  2013 rok
Tytuł dokumentu: Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Data publikacji: 23.05.2013
Data na dokumencie/utworzenia: 23.05.2013
Symbol dokumentu: OŚiGP.6220.12.2012
Typ dokumentu: Informacja

 

Lubań, 23 maj 2013 r.

 

 

Nr OŚiGP.6220.12.2012

 

INFORMACJĘ

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

 

 

Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm/ informuje, że decyzją Nr OŚiGP.6220.12.20112 z 22 maja 2013 r. określiłem środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

 

„Stacja demontażu pojazdów, ul. Boczna 10 w Lubaniu”.

 

Decyzja została wydana dla inwestora: Pana Tadeusza Stanisława Atanowskiego.

 

Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym, na stronie internetowej: www.sios.pl pod nr 43/2013.

 

Z treścią decyzji, jak również z uzyskanymi opiniami wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu można zapoznać się w siedzibie Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzenne Urzędu Miasta  Lubań, przy ul. Mickiewicza 6, pok. Nr 9 w godzinach pracy urzędu.  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Czyż
Osoba wprowadzająca dokument Aleksandra Fink

 Rejestr zmian dokumentu
24.02.2015 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia