Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
   Organizacja
Tytuł dokumentu: Wydziały Urzędu, zakres kompetencji
Data publikacji: 07.06.2013
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 Wydział Organizacyjno - Prawny

Naczelnik - Anna Krawiec

 

 anna.krawiec@miastoluban.pl 

 

Siedziba - ul. 7 Dywizji 14 pokój nr 1, 8, 9, 10

Tel.75 646 44 06, 646 44 78, 646 44 80, 646 44 99

- sprawy organizacyjno – kadrowe,

- sprawy administracyjno – gospodarcze,

- sprawy obsługi sekretariatu ,

- sprawy obsługi Urzędu.

W strukturze organizacyjnej wydziału mieści się

Biuro Rady Miasta

Siedziba - ul. 7 Dywizji 14 pokój 18

Tel. 75 646 44 09

- prowadzi sprawy obsługi Rady Miasta.

 

Wydział Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa

Naczelnik - Agnieszka Granisz

 
- agnieszka.granisz@miastoluban.pl

 

Siedziba - ul. 7 Dywizji 14 pokój nr 2,3, 4, 5,  

Tel. 75 646 44 19, 646 44 21 do 22 oraz 75 646 44 24

- sprawy gospodarki gruntami,

- sprawy gospodarki nieruchomościami ,

- sprawy rolnictwa .

- sprawy lokalowe,

- nadzór nad targowiskiem miejskim.


Wydział BUDŻETOWO - KSIĘGOWY

Skarbnik Miasta – Marian Zwierzański

 

 - marian.zwierzanski@miastoluban.pl

 

Główna Księgowa - Anna Kleszczyńska


 anna.kleszczynska@miastoluban.pl


Siedziba - ul. 7 Dywizji 14 pokój nr 14, 16, 20,

Tel. 75 646 44 14, 75 646 44 16, 75 646 44 61

- sprawy księgowości budżetowej ,

- sprawy kontroli finansowej,

- sprawy płacowe i rozliczeń z ZUS.


REFERAT DS. PODATKÓW I OPŁAT

Podlegający bezpośrednio pod Wydział Budżetowo - Księgowy

Kierownik - Agnieszka Kryłowicz


 agnieszka.krylowicz@miastoluban.pl


Siedziba - ul. 7 Dywizji 14 pokój nr 15, 19, 21, 22

Tel. 75 646 44 15, 75 646 44 10, 75 646 44 18, 75 646 44 22

- sprawy wymiaru podatków i opłat,

- sprawy księgowości podatkowej.


Wydział Infrastruktury Społecznej


Naczelnik - Beata Soczyńska

 

 - beata.soczynska@miastoluban.pl


Siedziba - ul. Mickiewicza 6 II piętro pokój nr 6,7,8 III piętro   nr 13

 tel. 75 646 44 26 do 29 oraz 75 646 44 44 

- sprawy ewidencji działalności gospodarczej,

- sprawy zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

- koordynowanie działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

- wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz wydawanie zezwoleń na

  wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych ,

- nadzór nad MOPS i OWD, MOSiR

- sprawy kontaktów zagranicznych,

- nadzór nad jednostkami kultury, oraz Lubańskim Centrum Historycznym.

- sprawy współpracy z mniejszościami narodowymi ,

- sprawy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącym

   działalność pożytku publicznego.


Referat edukacji 

Podlegający bezpośrednio pod Wydział Infrastruktury Społecznej

Kierownik - Anna Zawłocka

- anna.zawlocka@miastoluban.pl

Siedziba - ul. Mickiewicza 6 II piętro III piętro  pokój nr 14 i 15

1el.75 646 44 33 do 34  oraz  75 646 55 93


- sprawy organizacji i nadzoru szkół podstawowych , gimnazjów i przedszkoli,

- sprawy sprawozdawczości z zakresu szkolnictwa,

- sprawy analizy potrzeb finansowych, remontowych i inwestycyjnych placówek oświatowych ,.


Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Naczelnik - Tomasz Bernacki

 

 - tomasz.bernacki@miastoluban.pl

 

Siedziba - ul. Mickiewicza 6 I piętro pokój  4b i c oraz II piętro pokój 9 i 10

tel. 75 646 44 35 do 37

tel. 75 646 44 11 do 13 75 646 44 25

- sprawy ochrony środowiska ,

- sprawy planowania przestrzennego ,

- sprawy utrzymania zieleni miejskiej,

- sprawy utrzymania porządku na miejskich drogach placach i chodnikach,

sprawy przygotowania i nadzoru realizacji inwestycji miejskich ,

- sprawy dotyczące zajęcia pasa drogowego ,

- sprawy utrzymania i remontów dróg , placów i chodników,

- sprawy remontów kapitalnych nieruchomości komunalnych ,

- opiniowanie proponowanych zmian organizacji ruchu na drogach gminnych ,
- sprawy utrzymania miejskiej sieci deszczowej,

- sprawy oświetlenia drogowego Miasta,

- sprawy komunikacji miejskiej ,

 

Referat ds. Opłat za zagospodarowanie odpadów

Podlegający bezpośrednio pod Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Referatu – Izabela Janik


- izabela.janik@miastoluban.pl


Siedziba – przybudówka budynku przy ul. 7 Dywizji 14

tel. 75 6456605,  75 6456600

- sprawy związane ze składaniem i weryfikacją deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi,

- przygotowywanie decyzji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,

- współpraca z firmą wywozową w zakresie odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych.

 

Wydział Spraw Obywatelskich i URZĄD STANU CYWILNEGO

Naczelnik / Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Beata Serwin 


 - beata.serwin@miastoluban.pl

 

Siedziba - ul. Mickiewicza 6

75 646 44 38,39,41 ,73

- sprawy ewidencji ludności,

- sprawy dowodów osobistych ,

 

Siedziba USC - ul. Mickiewicza 6 pokój nr 3 i 5 I piętro.

tel. 75 646 44 31 do 32

- sprawy dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów.

 

Referat Zarządzania Kryzysowego i SPRAW OBRONNYCH

Kierownik – Janusz Grodowski


- janusz.grodowski@miastoluban.pl


Siedziba - ul. 7 Dywizji 14 pokój nr 12

Tel. 75 646 44 81


- sprawy zarządzania kryzysowego,

- sprawy obronne ,Referat INFORMATYKI

Kierownik – Ryszard Skowron


- ryszard.skowron@miastoluban.pl


Siedziba - ul 7 Dywizji 14 pokój 6

tel.75 646 44 08


- sprawy informatyczne

- sprawy ochrony informacji niejawnych

- sprawy ochrony danych osobowychSamodzielne Stanowisko ds. audytu wewnętrznego

Audytor Wewnętrzny – Krystyna Bajdor


- krystyna.bajdor@miastoluban.pl


Siedziba – ul. Mickiewicza 6 pokój nr 4a

Tel. 75 646 44 07


- sprawy audytu wewnętrznego urzędu,

- ocena kontroli zarządczej,

- analiza obszarów ryzyka w zakresie działania Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej

Lubań..


Samodzielne Stanowisko ds. zamówień publicznych

Specjalista - Dariusz Mulko


- dariusz.mulko@miastoluban.pl 


Siedziba – ul. Mickiewicza 6 pokój nr 4c

Tel. 75 646 44 11


- sprawy zamówień publicznych Urzędu Miasta Lubań  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Urszula Marzec
Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
08.01.2016 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia