Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Luty (13-21)
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE nr 13 / 2009 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 03 lutego 2009 roku w sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu
Data publikacji: 11.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 03.02.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

ZARZĄDZENIE nr 13 / 2009

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 03 lutego 2009 roku

 

w sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu .

 

            Na podstawie art. 24 ust.4 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz.858 z późn. zmianami ) oraz art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

1.       Powołuję Zespół Opiniodawczy ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu za okres od dnia 01.04.2009r. do dnia 31.03.2010r. w składzie:

-         Krystyna Bajdor

-         Henryk Kot

-         Piotr Browarczyk

2.       Powołanie następuje na okres dokonania przeprowadzenia weryfikacji złożonego wniosku o zatwierdzenie nowych taryf.

 

§ 2

 

Do zadań Zespołu należy :

1.       Sprawdzenie, czy przedstawione taryfy zostały opracowane zgodnie z ustawą z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;

2.       Weryfikacja w przedstawionym wniosku kosztów ,pod względem celowości ich ponoszenia.

 

§ 3

 

1.       Zespół rozpocznie pracę z dniem powołania .

2.       Zespół zakończy pracę z dniem przedstawienia Burmistrzowi Miasta informacji o wynikach przeprowadzonej weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf.

 

§ 4

           

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03.02.2009 r.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rwoiński


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Piotr Browarczyk
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

 Rejestr zmian dokumentu
11.03.2009 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia