Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / VI kadencja ( 2010 - 2014 ) / 2013 rok /  Październik (156 - 176)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 162/2013 sprawie podania do publicznej wiadomości oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Data publikacji: 09.10.2013
Data na dokumencie/utworzenia: 09.10.2013
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań

 

ZARZĄDZENIE NR 162/2013

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 09.10.2013 r.

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości oferty złożonej na realizaję zadania publicznego przez organizację pozarządową w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam:

 

§ 1

1. Zamieścić ofertę Stowarzyszenia Miłośników Parafii Katolickiej w Uniegoszczy, na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą "Ekspozycja skał bazaltowych – projektowane stanowisko dokumentacyjne na Harcerskiej Górze – etap I" na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lubań oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubań www.luban.pl .

 

2. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta Lubań 

Arkadiusz Słowiński  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Czyż
Osoba wprowadzająca dokument Aleksandra Fink

 Rejestr zmian dokumentu
09.10.2013 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia