Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
   Komunikaty, obwieszczenia
Tytuł dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcyjno-usługowego AUTOMATEC Sp. z o.o.” realizowanego na terenie działki nr 15/2 AM 4 Obr. II w Lubaniu.
Data publikacji: 11.03.2014
Data na dokumencie/utworzenia: 11.03.2014
Symbol dokumentu: Nr OŚiGP.6220.18.2013
Typ dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Lubań, 11 marzec 2014 r.

 

 

Nr OŚiGP.6220.18.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.  z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm/

 

informuję

 

że 11 marca 2014 r., na wniosek firmy AUTOMATEC Sp. z o.o., ul. Jeleniogórska 12 w Lubaniu, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcyjno-usługowego AUTOMATEC Sp. z o.o.” realizowanego na terenie działki nr 15/2 AM 4 Obr. II w Lubaniu.

 

 

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Lubań, Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, ul. Mickiewicza 6, 59-800 LUBAŃ w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Dane o wniosku, postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o decyzji o środowiskowych zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie kolejno pod nr 95/2013, 11/2014, 16/2014 dostępnego na stronie internetowej www.system.sios.pl/search.

 

 

 

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Czyż
Osoba wprowadzająca dokument Aleksandra Fink

Rejestr zmian dokumentu
11.03.2014 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Fink)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia