Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
   Komunikaty, obwieszczenia
Tytuł dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia pn. „„Zmiana parametrów technologicznych instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, położonych na terenie Centrum Utylizacji Gmin Łużyckich w Lubaniu, na terenie działki nr 1/7 AM 21 Obr. V przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu”
Data publikacji: 22.04.2014
Data na dokumencie/utworzenia: 22.04.2014
Symbol dokumentu: Nr OŚiGP.6220.2.2014
Typ dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Lubań, 22 marzec 2014 r.

 

 

Nr OŚiGP.6220.2.2014

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.  z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm/

 

informuję

 

że na wniosek Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Lwówecka 8 w Lubaniu, 16 kwietnia 2014 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „„Zmiana parametrów technologicznych instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, położonych na terenie Centrum Utylizacji Gmin Łużyckich w Lubaniu, na terenie działki nr 1/7 AM 21 Obr. V przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu”

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Lubań, Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, ul. Mickiewicza 6, 59-800 LUBAŃ w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Dane o wniosku, postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o decyzji o środowiskowych zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie kolejno pod nr 15/2014, 17/2014, 51/2014 dostępnego na stronie internetowej www.system.sios.pl/search.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Czyż
Osoba wprowadzająca dokument Aleksandra Fink

Rejestr zmian dokumentu
22.04.2014 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Fink)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia