Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Kwiecień (45-54)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 47/09 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 03 kwietnia 2009r.w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33/09 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17.03.2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego w Lubaniu.
Data publikacji: 08.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 02.04.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 47/09

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 03 kwietnia 2009r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33/09 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17.03.2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego w Lubaniu.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 ust.1 i 3 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629), zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W regulaminie pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego w Lubaniu stanowią-cym załącznik do Zarządzenia Nr 33/09 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17.03.2009 r. ust. 2 § 5 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się następujący harmonogram prac:

-         pierwszy etap w dniu 8 kwietnia 2009 r., godz.12.00.

-         drugi etap w dniu 17 kwietnia 2009 r., godz.10.00”.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Elżbieta Sindrewicz
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

 Rejestr zmian dokumentu
09.04.2009 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia