Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Kwiecień (45-54)
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 48/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 09 kwietnia 2009 rokuw sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data publikacji: 14.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 09.04.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

ZARZĄDZENIE NR 48/2009

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 09 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy – Miejskiej Lubań (Dz.Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz. 884, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowanych przez Administracje Budynków Komunalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomości objęte niniejszą sprzedażą położone są przy następujących ulicach:

1.     Pl. 3-go Maja 4A m 6 (Obręb III, AM 4, działka nr 69/3 o pow. ogólnej 200 m2)

2.     7-ej Dywizji 4 m 5 (Obręb III, AM 6, działka nr 51 o pow. ogólnej 253 m2)

3.     7-ej Dywizji 4 m 5a (Obręb III, AM 6, działka nr 51 o pow. ogólnej 253 m2)

4.     Dąbrowskiego 21 m 8 (Obręb V, AM 5, działka nr 78 o pow. ogólnej 146 m2)

5.     Leśna 44A m 3 (Obręb V, AM 17, działka nr 23 o pow. ogólnej 168 m2)

6.     Leśna 55 m 2 (Obręb V, AM 25, działka nr 65 o pow. ogólnej 858 m2)

7.     Tkacka 8 m 13 (Obręb III, AM 6, działka nr 24 o pow. ogólnej 237 m2)

8.     Żołnierska 3 m 2 (Obręb V, AM 17, działka nr 87 o pow. ogólnej 140 m2)

9.     Pl. Lompy 2 m 3 (Obręb III, AM 3, działka nr 54 o pow. ogólnej 221 m2)

10.  Gajowa 3 m 7 (Obręb V, AM 4, działka nr 84 o pow. ogólnej 200 m2)

11.  Łużycka 9 m 1 (Obręb III, AM 2, działka nr 36 o pow. ogólnej 217 m2)

12.  Łużycka 9 m 4 (Obręb III, AM 2, działka nr 36 o pow. ogólnej 217 m2)

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza Miasta Lubań

Henryk Rogacki

Z-ca Burmistrza Miasta Lubań

 


Załączniki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2009 Burmistrza Miasta
Lubań z dnia 09 kwietnia 2009 roku w sprawie: ogłoszeniu
wykazu nieruchomości zabudowanych w celu ustanowienia
użytkownika wieczystego (właściciela) gruntu i właściciela
lokalu
  Wykaz do Zarządzenia Nr 48.doc
(66 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Beata Stołecka
Osoba wprowadzająca dokument Beata Stołecka

 Rejestr zmian dokumentu
04.05.2009 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia