Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Kwiecień (45-54)
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 49/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 09 kwietnia 2009 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data publikacji: 14.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 09.04.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 49/2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 09 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy – Miejskiej Lubań (Dz.Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz. 884, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowanych przez Administracje Budynków Komunalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomości objęte niniejszą sprzedażą położone są przy następujących ulicach:

1.     Pl. 3-go Maja 4A m 2 (Obręb III, AM 4, działka nr 69/3 o powierzchni 200 m2)

2.     Pl. 3-go Maja 13 m 5 (Obręb III, AM 4, działka nr 58 o powierzchni 185 m2)

3.     Leśna 11 m 5 (Obręb V, AM 15, działka nr 27 o pow. ogólnej 105 m2)

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza Miasta Lubań

Henryk Rogacki

Z-ca Burmistrza Miasta Lubań

 


Załączniki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2009 Burmistrza Miasta
Lubań z dnia 09 kwietnia 2009 rokuw sprawie: ogłoszeniu wykazu
nieruchomości zabudowanych w celu ustanowienia użytkownika
wieczystego (właściciela) gruntu i właściciela lokalu
  Wykaz do Zarządzenia Nr 49.doc
(40.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Beata Stołecka
Osoba wprowadzająca dokument Beata Stołecka

 Rejestr zmian dokumentu
04.05.2009 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia