Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Kwiecień (45-54)
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 52/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 kwietnia 2009 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Data publikacji: 29.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 27.04.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

ZARZĄDZENIE NR 52/2009

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 27 kwietnia 2009

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy – Miejskiej Lubań (Dz.Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz. 884, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz, zawierający lokale wykorzystywane na cele inne niż mieszkalne, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Przedmiotowe lokale administrowane są przez Administrację Budynków Komunalnych i przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Nieruchomość objęta sprzedażą położona jest przy ulicy:

1.       Plac 3-go Maja 13 (Obręb III, AM 4, działka nr 58 o pow. ogólnej 185 m2)

2.       Mikołaja 23 (Obręb III, AM 3, działka nr 39 o pow. ogólnej 278 m2)

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza Miasta

Henryk Rogacki

Zastępca Burmistrza Miasta Lubań

 

 


Załączniki

Wykaz do Zarządzenia Nr 52.doc
  Wykaz do Zarządzenia Nr 52.doc
(37 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Beata Stołecka
Osoba wprowadzająca dokument Beata Stołecka

 Rejestr zmian dokumentu
29.04.2009 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia