Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
   Komunikaty, obwieszczenia
Tytuł dokumentu: Informacja
Data publikacji: 24.04.2015
Data na dokumencie/utworzenia: 24.04.2015
Symbol dokumentu: Nr OŚiGP.6220.1.2015
Typ dokumentu: Informacja

 

Lubań, 24 kwiecień 2015 r.

 

Nr OŚiGP.6220.1.2015

 

INFORMACJA

 

 

Burmistrz Miasta Lubań zgodnie z art. 49 i 65 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy  z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm/ zawiadamia, że wniosek Grupy Projektowej G7 Rafała Wierzbickiego ul. Ostródzka 24, 54-111 WROCŁAW działające jako pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A, Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 WROCŁAW w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 MOP 8,4 MPa na odcinku odgałęzienia Lubań Śląski 2 – Lubań Śląski 2 Zawidowska w ramach budowy gazociągu Jeleniów-Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie Województwa Dolnośląskiego został przekazany zgodnie z właściwościami - Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Czyż
Osoba wprowadzająca dokument Aleksandra Fink

Rejestr zmian dokumentu
24.04.2015 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Fink)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia