Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Lipiec (59-75)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 75/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lubaniu
Data publikacji: 18.08.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 31.07.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarzadzenie Nr 75/2008 

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 31 lipca 2008 roku

 

W sprawie:

powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lubaniu

 

na podstawie art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity z 2004 roku, Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Burmistrz Miasta, zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lubaniu powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 • Konrad Rowiński - przewodniczący komisji konkursowej
 • Halina Bargiel - przedstawiciel organu prowadzącego
 • Ryszard Piekarski - przedstawiciel organu prowadzącego
 • Joanna Warchoł - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 • Anna Baśkiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 • Iwona Helak-Poczęta - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 • Alicja Kaszuba - przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 • Izabela Zając - przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 • Joanna Woźniak - przedstawiciel Rady Rodziców
 • Izabela Ślęk-Cerkanowicz - przedstawiciel Rady Rodziców
 • Ewa Buczyńska-Trębacz - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • Arkadiusz Słowiński - przedstawiciel Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi Oświaty.

 

§ 3

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Lubań

Konrad Rowiński


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Chojnacka
Osoba wprowadzająca dokument Małgorzata Chojnacka

 Rejestr zmian dokumentu
18.08.2008 Przeniesienie dokumentu z folderu Zarządzenia Burmistrza
Miasta Lubań do folderu Zarządzenia Burmistrza Miasta
Lubań/Rok 2008/07 - lipiec/

(Ryszard Skowron)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia