Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / V kadencja (lata 2006-2010) / Rok 2009 /  Sesja XXXIV z dnia 28 kwietnia 2009 roku
Tytuł dokumentu: Uchwała NR XXXIV / 193 / 2009 Rady Miasta Lubań z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie : rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2008 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tego tytułu.
Data publikacji: 20.05.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 28.04.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała Rady Miasta Lubań

 

Uchwała NR XXXIV / 193 / 2009

Rady Miasta Lubań

z dnia 28 kwietnia 2009 roku

 

 

w sprawie : rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2008 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tego tytułu.

 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubań za rok 2008 udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta z tego tytułu.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań.

 

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Grzesiak

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Temborowska
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

 Rejestr zmian dokumentu
20.05.2009 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia