Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
   Komunikaty, obwieszczenia
Tytuł dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań
Data publikacji: 22.09.2015
Data na dokumencie/utworzenia: 23.09.2015
Symbol dokumentu: OŚiGP.6721.16.2015
Typ dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań

 

            Lubań, 23 wrzesień 2015r.

OŚiGP.6721.16.2015

             

            OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 i art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Lubań uchwały NR XI/74/2015 z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań.

 

Zmianami w planie objęte są tereny położone w północno – zachodniej części miasta Lubań, przy ulicach: Agatowej, Kopernika, Kazimierza Wielkiego i Papieża Jana Pawła II (rejon wylotu na autostradę A4).

 

Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w zmianach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian w planie oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Lubaniu, ul. 7-ej Dywizji 14, 59-800 Lubań, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: boi.um@luban.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Lubań.

 

 

                                                                      

 
  

Załączniki

150805_Nr2_1_zm mpzp Agatowa.jpg
  150805_Nr2_1_zm mpzp Agatowa.jpg
(4.81 MB)

150805_Nr2_2_zm mpzp Kopernika.jpg
  150805_Nr2_2_zm mpzp Kopernika.jpg
(4 MB)

150805_Nr2_3_zm mpzp KazimierzaWlk.jpg
  150805_Nr2_3_zm mpzp KazimierzaWlk.jpg
(4.47 MB)

150805_Nr2_4_zm mpzp JPII.jpg
  150805_Nr2_4_zm mpzp JPII.jpg
(3.03 MB)

uchwała XI-74-2015 zmiana północ - zachód.pdf
  uchwała XI-74-2015 zmiana północ - zachód.pdf
(16.38 MB)


Osoba odpowiedzialna za treść Aleksandra Fink
Osoba wprowadzająca dokument Aleksandra Fink

Rejestr zmian dokumentu
22.09.2015 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Fink)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia