Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / V kadencja (lata 2006-2010) / Rok 2009 /  Sesja XXXIV z dnia 28 kwietnia 2009 roku
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XXXIV / 197 /2009 Rady Miasta w Lubaniu z dnia 28 kwietnia 2009 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów– Dziwiszów, na obszarze miasta Lubań.
Data publikacji: 21.05.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 28.04.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała Rady Miasta Lubań

 

Uchwała Nr XXXIV / 197 /2009

Rady Miasta w Lubaniu

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego  ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów– Dziwiszów, na obszarze miasta Lubań.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14, ust. 1, 2, 4 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

Rada Miasta w Lubaniu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów – Dziwiszów, na obszarze miasta Lubań.

§ 2.

 

1.     Granice obszaru objętego miejscowym planem, o którym mowa w § 1, określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

2.     Zakres planu, o którym mowa w § 1, określa się na podstawie art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Grzesiak

 


Załączniki

Załącznik do Uchwały nr XXXIV_197_2009
  Załącznik do Uchwały nr XXXIV_197_2009.jpg
(2.87 MB)


Osoba odpowiedzialna za treść Aleksandra Fink
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

 Rejestr zmian dokumentu
21.05.2009 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia