Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Czerwiec (66-86)
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 68/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 02 czerwca 2009 rokuw sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonychdo sprzedaży
Data publikacji: 03.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 02.06.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 68/2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 02 czerwca 2009 roku

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy – Miejskiej Lubań (Dz.Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz. 884, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowanych przez Administracje Budynków Komunalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomości objęte niniejszą sprzedażą położone są przy następujących ulicach:

1.     Torowa 16 m 6 (Obręb III, AM 8, działka nr 13/13 o pow. ogólnej 461 m2)

2.     Żymierskiego 4 m 3 (Obręb III, AM 6, działka nr 34 o pow. ogólnej 358 m2)

3.     Żymierskiego 4 m 8a (Obręb III, AM 6, działka nr 34 o pow. ogólnej 358 m2)

4.     Słowackiego 19 m 8 (Obręb III, AM 2, działka nr 20 o pow. ogólnej 405 m2)

5.     Lwówecka 4 m 10 (Obręb III, AM 6, działka nr 69/1 o pow. ogólnej 323 m2)

6.     Lwówecka 6 m 6 (Obręb III, AM 6, działka nr 69/2 o pow. ogólnej 237 m2)

7.     Lwówecka 20 m 10 (Obręb III, AM 9, działka nr 4/6 o pow. ogólnej 205 m2)

8.     Rybacka 4 m 6 (Obręb III, AM 8, działka nr 3/16 o pow. ogólnej 618 m2)

9.     Pl. Lompy 3 m 18 (Obręb III, AM 3, działka nr 53 o pow. ogólnej 222 m2)

10.  Stara 2 m 17 (Obręb III, AM 3, działka nr 11/16 o pow. ogólnej 259 m2)

11.  Bracka 15 m 1 (Obręb III, AM 6, działka nr 13/6 o pow. ogólnej 443 m2)

12.  Wrocławska 8 m 22 (Obręb III, AM 3, działka nr 57 o pow. ogólnej 261 m2)

13.  Wrocławska 12 m 9 (Obręb III, AM 3, działka nr 59 o pow. ogólnej 256 m2)

14.  K. Wielkiego 9C m 12 (Obręb II, AM 18, działka nr 7 o pow. ogólnej 167 m2)

15.  W. Polskiego 1D m 2 (Obręb III, AM 2, działka nr 13 o pow. ogólnej 256 m2)

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza Miasta

Henryk Rogacki

Z-ca Burmistrza Miasta Lubań

 

 

 


Załączniki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2009 Burmistrza Miasta
Lubań z dnia 02 czerwca 2009 roku
  Wykaz do Zarządzenia Nr 68.doc
(75 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Beata Stołecka
Osoba wprowadzająca dokument Beata Stołecka

 Rejestr zmian dokumentu
03.06.2009 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia