Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Czerwiec (66-86)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 69/2009 z dnia 03 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej (na rzecz najemcy) nieruchomość gruntową zabudowaną garażem położoną przy Placu Lompy w Lubaniu
Data publikacji: 03.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 03.06.2009
Symbol dokumentu: Nr GGNiR.0151-25/09
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 69/2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 03 czerwca 2009 roku

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem położonej przy Placu Lompy, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym- (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 35, art. 37 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku, w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego Nr 34, poz. 884 z późn.zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje :

 

§ 1

 

Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową zabudowaną garażem stanowiącą własność Gminy Miejskiej Lubań, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia :

 

Plac Lompy Obręb III, AM 3

 

działka Nr 61/23 o powierzchni 19 m2

 

§ 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03 czerwca 2009 roku.

 

z up. Burmistrza Miasta

Henryk Rogacki

Zastępca Burmistrza Miasta Lubań

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aniela Prorok
Osoba wprowadzająca dokument Aniela Prorok

 Rejestr zmian dokumentu
03.06.2009 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia