Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Przyjmowanie i załatwianie spraw /  Wydział Organizacyjno-Prawny
Tytuł dokumentu: Załatwianie petycji
Data publikacji: 18.11.2015
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

Petycje

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Zasady składania petycji reguluje Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195)

 

Z petycją może wystąpić:

·           osoba fizyczna

·           osoba prawna

·           jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną

·           grupa w/w podmiotów

 

Sposób załatwienia sprawy:

1.     Zawiadomienie pisemne o sposobie załatwienia petycji.

2.     Publikacja w BIP zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji.

W przypadku petycji wielokrotnej - wyłącznie publikacja w BIP zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji.

 

Tryb odwoławczy:
Brak trybu odwoławczego (Art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach)

 

Miejsce złożenia petycji

 

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14

pok. 9, I piętro

 

Opłaty: nie podlega opłacie

 

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję, uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu pierwszego terminu.

 

Osoba odpowiedzialna: Urszula Marzec – Inspektor Wydziału Organizacyjno Prawnego .

I piętro pokój nr 1

Tel 75 646 44 06 ,  email u.marzec.um@luban.pl

 
  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Urszula Marzec
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
18.11.2015 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia