Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Czerwiec (66-86)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 77/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej.
Data publikacji: 10.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 10.06.2009
Symbol dokumentu: GGNiR-0151/27/09
Typ dokumentu: Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań

 

GGNiR-0151/27/09

 

ZARZĄDZENIE NR 77/2009

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

 z dnia 10 czerwca 2009 roku

 

 

 

w sprawie:        podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Uchwały Nr XIX/103/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz zawierający nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w formie bezprzetargowej, opisaną w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Nieruchomość położona jest w Lubaniu, przy ul. Kazimierza Wielkiego (Obręb II AM 18, działka numer 27/4 o pow. 83 m2 , KW 18708.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta

Henryk Rogacki

Z-ca Burmistrza Miasta L-ń


Załączniki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 77/2009 z dnia 10 czerwca
2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie
bezprzetargowej.
  Kaz.Wielkiego.doc
(36.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Barbara Kończyk
Osoba wprowadzająca dokument Barbara Kończyk

 Rejestr zmian dokumentu
10.06.2009 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia