Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Czerwiec (66-86)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 78/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie:podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego na zadanie związane z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym w rozgrywkach piłki nożnej w 2009 roku.
Data publikacji: 16.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 10.06.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 78/2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 10 czerwca 2009 roku

 

 

w sprawie:podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego na zadanie związane z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym w rozgrywkach piłki nożnej w 2009 roku.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, poz. 1298 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXX/166/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: warunków i trybu wsparcia finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Miejskiej Lubań (Dz.U. Woj. Dol. z 2009r. Nr10, poz. 194), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1.     Podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego na zadanie związane z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym w rozgrywkach piłki nożnej w 2009 roku.

2.     Warunki oraz tryb wsparcia finansowego w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Miejskiej Lubań określa załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do zarządzenia podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubań.

 

 

 

Burmistrz

Konrad Rowiński

 

 

 


Załączniki

Załącznik do Zarządzenia Nr 78-2009.doc
  Załącznik do Zarządzenia Nr 78-2009.doc
(50 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Izabela Janik
Osoba wprowadzająca dokument Izabela Janik

 Rejestr zmian dokumentu
22.06.2009 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia