Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Czerwiec (66-86)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 74/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 czerwca 2009 roku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej oraz powołania nowego członka obwodowej komisji wyborczej w wyniku zmniejszenia się składu komisji poniżej 7 osób.
Data publikacji: 17.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 07.06.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 74/2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 7 czerwca 2009 roku

 

 

 

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej oraz powołania nowego członka obwodowej komisji wyborczej w wyniku zmniejszenia się składu komisji poniżej 7 osób.

 

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 z późn.zm.) w związku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 z późn.zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz.U. Nr 84, poz. 921 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Stwierdzam wygaśnięcie członkostwa Pana Sławomira Puda w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10.

 

§ 2

 

Powołuję w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 Pana Jarosława Rybaka zamieszkałego w Lubaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 5/4.

 

§ 3

 

Zmieniony skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10  stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Z up. Burmistrza Miasta Lubań

Henryk Rogacki

Z-ca Burmistrza Miasta Lubań

 


Załączniki

Załącznik do zarządzenia nr 74.doc
  Załącznik do zarządzenia nr 74.doc
(28 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Beata Soczyńska
Osoba wprowadzająca dokument Izabela Janik

 Rejestr zmian dokumentu
22.06.2009 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia