Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Czerwiec (66-86)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 76 /2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie : ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Lubań
Data publikacji: 23.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 08.06.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr  76 /2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 8 czerwca 2009 roku

 

 

w  sprawie :  ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek  oraz zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Lubań

 

Na podstawie art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

( Dz. U. Nr 223, poz.1458) zarządzam, co następuje:

 

§  1

 Maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników  i  zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych  tych jednostek oraz zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Lubań  nie może przekroczyć czterokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe  na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej  oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr  110, poz. 1255 z późn.zm.).

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno –Prawnego Urzędu Miasta Lubań. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi  w życie dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  01 stycznia 2009 roku.

 

 

Burmistrz Miasta Lubań

Konrad Rowiński

 

 

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Krawiec
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
23.06.2009 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia