Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Czerwiec (66-86)
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 84/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie: przekazania w formie aportu na rzecz Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki Z o.o. w Lubaniu sieci kanalizacji sanitarnych zarządzanych przez Administracje Budynków Komunalnych
Data publikacji: 25.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 23.06.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 84/2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 23 czerwca 2009 roku

 

w sprawie: przekazania w formie aportu na rzecz Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki Z o.o. w Lubaniu sieci kanalizacji sanitarnych zarządzanych przez Administracje Budynków Komunalnych.

 

            Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku  z późn. zm./,   Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1.     Wyraża się zgodę na przekazanie przez Gminę Miejską Lubań w formie aportu jako zwiększenie kapitału zakładowego Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. z siedzibą w Lubaniu sieci kanalizacji sanitarnych , zarządzanych przez Administracje Budynków Komunalnych, wymienionych szczegółowo w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.     Wartość netto sieci stanowi łączną kwotę  341.501,00-zł (słownie: trzysta  czterdzieści jeden  tysięcy pięćset jeden złotych),

3.     Gmina Miejska Lubań obejmuje wszystkie nowoutworzone udziały pokryte wniesionym aportem.

4.     Obejmowane udziały będą pokryte aportem w wysokości 341.501,00-zł (słownie trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset jeden złotych) i podwyższą kapitał zakładowy spółki.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2009 roku.

Burmistrz

Konrad Rowiński

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Siwarska
Osoba wprowadzająca dokument Anna Siwarska

 Rejestr zmian dokumentu
25.06.2009 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia