Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Sierpień (76-84)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 80/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2008 z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych użyczonych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lubaniu
Data publikacji: 20.08.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 14.08.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 80/2008

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 14 sierpnia 2008 roku

 

W sprawie:

zmiany Zarządzenia Nr 69/2008 z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych użyczonych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lubaniu.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 30 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997 roku z późn. zm.) i § 8 Uchwały Nr XXI/110/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń sportowych użyczonych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lubaniu oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Lubań uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z nich (Dz. Urz.Woj. Dolnośląskiego Nr 140, poz. 1692) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 69/2008 Burmistrza Miasta Lubań z  dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych użyczonych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w  Lubaniu § 4 otrzymuje brzmienie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 roku i podlega podaniu do publicznej  wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubaniu.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza Miasta Lubań

Wiesław Wydra

Zastępca Burmistrza Miasta Lubań


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Elżbieta Sindrewicz
Osoba wprowadzająca dokument Ryszard Skowron

 Rejestr zmian dokumentu
20.08.2008 Edycja dokumentu (Ryszard Skowron)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia