Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Lipiec (87-101)
Tytuł dokumentu: Zarzadzenie Nr 87/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 02 lipca 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiacych własnośc Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania juz posiadanych działek
Data publikacji: 02.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 02.07.2009
Symbol dokumentu: GGNiR 0151-30/09
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 87/2009

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

 dnia 02 lipca 2009 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanych działek.

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, po.1591 z 2001 roku z późn. zm.), art.35, art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz.2603 z późn. zm.),Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań  ( dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego Nr 34 poz.884 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje :

 

§ 1

 

Przeznacza się do zbycia  w drodze bezprzetargowej nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, będące własnością Gminy Miejskiej Lubań, niezbędne dla poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanych działek które nie mogą być zbyte jako odrębne nieruchomości  :

·         działka nr 132/7, Obręb I, AM 9 o powierzchni 148 m2

·         działka nr 132/8, Obręb I, AM 9 o powierzchni 149 m2

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami  i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  02 lipca 2009 roku .

 

Z upoważnienia Burmistrza Miasta Lubań

Henryk Rogacki

Zastepca Burmistrza Miasta Lubań

 

 


Załączniki

Wykaz nieruchomości niezabudowanych, położonych w Lubaniu,
stanowiacych mienie komunalne Miasta Lubań
  wykaz przetarg ograniczony dz.137-3.doc
(32.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Agnieszka Granisz
Osoba wprowadzająca dokument Agnieszka Granisz

 Rejestr zmian dokumentu
24.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia